Acupunctuur

In de traditionele Chinese geneeskunst is acupunctuur al duizenden jaren bekend. Het is een methode om ziekten te voorkomen of te genezen, en om klachten te verminderen die een ziekte of aandoening met zich mee brengt. Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand tegen ziekte, verhoogt de pijndrempel en vermeerdert de levenslust.

In de acupunctuur gaat het om de energiehuishouding van het menselijk lichaam. De wisselwerking tussen energetische krachten ('Yin' en 'Yang') is idealiter in evenwicht. Maar dat evenwicht kan gemakkelijk verstoord raken, bijvoorbeeld door een ziekte of door stress. Klachten en complicaties kunnen het gevolg zijn. De acupuncturist probeert in zulke situaties het evenwicht tussen de energiestromen in het lichaam weer te herstellen.

In de Chinese geneeskunst is al lang geleden ontdekt dat de energie die door het menselijk lichaam stroomt een ingewikkeld stelsel van kanalen volgt ('meridianen'). Elk van die kanalen staat in verbinding met een orgaan in ons lichaam. De 'voeding' van dit circuit wordt gestuurd door de organen en is onder meer afhankelijk van wat iemand eet en drinkt en van zijn algemene leefpatroon.

Om een klacht of complicatie succesvol te kunnen behandelen, zal de acupuncturist om te beginnen dus veel willen weten over het leefpatroon van de patiënt: hier kunnen vaak al oorzaken van een verstoring van de energiehuishouding worden gevonden. Een uitgebreid vraaggesprek behoort tot de standaardaanpak van de NVA-acupuncturist. Verder is de acupuncturist getraind in nauwkeurige observatie: uit allerlei details kan hij informatie afleiden over hoe het met de energiehuishouding van de patiënt is gesteld. Vooral huid, pols en tong spreken in dit opzicht boekdelen voor de acupuncturist.

Langs deze wegen stelt de acupuncturist een diagnose omtrent de energiesituatie van de patiënt. Op basis van die diagnose kan hij dan bepalen welke behandelwijze het meest geschikt is. De acupuncturist kan meerdere therapievormen (al dan niet in combinatie) inzetten, bijvoorbeeld warmtetechnieken ('moxa'), specifieke massagetechnieken en kruidentherapie. Maar de bekendste behandelwijze is natuurlijk het aanbrengen van heel dunne naalden op nauwkeurig bepaalde punten van de energiemeridianen.

Deze naalden zijn niet te vergelijken met injectienaalden: ze zijn veel dunner. De patiënt voelt slechts een klein prikje. Het aanbrengen van de acupunctuurnaald kan verschillende doelen dienen. Bijvoorbeeld het stimuleren van de energiedoorstroming, of het opheffen van een energieblokkade, of het verhogen dan wel verlagen van de totale hoeveelheid energie. In het algemeen kunnen we zeggen dat acupunctuur het functioneren van een meridiaan binnen het energiecircuit van het lichaam ('Qi') versterkt, zodat die meridiaan zijn rol weer voor de volle 100% kan vervullen, waardoor de lichamelijke klachten of complicaties verdwijnen of tenminste verminderen. Welke acupunctuurpunten geactiveerd worden en op welke manier dat gebeurt, hangt van zoveel verschillende factoren af dat dit voor geen twee patiënten gelijk zal zijn, ook al zijn hun klachten identiek. Acupunctuur is een hoogst individuele behandeling!

Als de naald op de juiste plaats is aangebracht en precies op de juiste diepte zit, wekt de acupuncturist het Qi-gevoel op. De patiënt voelt een lichte tinteling, enigszins vergelijkbaar met een klein elektrisch schokje, eerst rond de plek waar de naald is aangebracht maar dan vaak ook uitstralend door de meridiaan. Het gaat hier steeds om korte prikkelingen, die snel weer afnemen en verdwijnen. Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken, kan de acupuncturist energie stimuleren, afremmen of harmoniseren. Hij doet dit door de naald snel of juist langzaam te draaien of op en neer te bewegen. Naast deze handmatige methode kan de acupuncturist gebruik maken van elektrische stroom, waarbij de circulatie van de lichaamsenergie door hoge of juist heel lage frequenties wordt beïnvloed.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur - waar Fysiotherapie Eemnes bij is aangesloten - verplicht haar leden om uitsluitend gebruik te maken van wegwerpnaalden. Daarnaast is de aangesloten acupuncturist verplicht om uitgebreide maatregelen ter bevordering van de hygiëne in de behandelkamer te nemen. NVA-acupuncturisten nemen wat hygiëne betreft geen enkel risico!

Acupunctuur is in het algemeen - en ook bij Fysiotherapie Eemnes - een aanvulling op andere behandelmethoden en therapieën. Het is niet in alle situaties geschikt, maar wel in zeer vele. U kunt daarbij denken aan klachten die te maken hebben met pijn, benauwdheid, stijfheid, doorbloedingsproblemen, gewrichtsontstekeningen, allergieën, misselijkheid, ingewandsstoornissen, etcetera. Advies omtrent de behandelbaarheid van uw klacht of aandoening (en een indicatie omtrent de verwachte duur van de behandeling) kunnen wij alleen op persoonlijke basis geven. Wilt uw meer weten over de mogelijkheden, neem dan vooral contact op met onze praktijk.