Behandelmethoden

Voordat de fysiotherapeut met zijn behandeling kan beginnen, zullen de klachten of problemen van de patiënt eerst systematisch moeten worden geïnventariseerd. We gaan dus bekijken of er eerdere stoornissen of aandoeningen zijn geweest die van invloed kunnen zijn op de huidige klachten en dus ook op de te kiezen behandeling. Dan volgt het fysiotherapeutisch onderzoek, waarbij we door middel van observatie, objectieve metingen en specifieke testen het (bewegings-) probleem in kaart brengen. Natuurlijk wordt een en ander uitgebreid met de patiënt besproken.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis van het daarna op te stellen behandelplan. Daarin leggen we de aard van de behandeling en het gewenste doel vast. Ook hierbij wordt de patiënt zoveel mogelijk betrokken. Al was het alleen maar omdat de duur van de behandeling afhangt van de actieve inzet van die patiënt - het is dus van belang om goed af te spreken wat de patiënt zelf (bijvoorbeeld door middel van oefeningen thuis) aan de behandeling kan bijdragen.

Lees meer