Behandelmethoden

Voordat de fysiotherapeut met zijn behandeling kan beginnen, zullen de klachten of problemen van de patiënt eerst systematisch moeten worden geïnventariseerd. We gaan dus bekijken of er eerdere stoornissen of aandoeningen zijn geweest die van invloed kunnen zijn op de huidige klachten en dus ook op de te kiezen behandeling. Dan volgt het fysiotherapeutisch onderzoek, waarbij we door middel van observatie, objectieve metingen en specifieke testen het (bewegings-) probleem in kaart brengen. Natuurlijk wordt een en ander uitgebreid met de patiënt besproken.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis van het daarna op te stellen behandelplan. Daarin leggen we de aard van de behandeling en het gewenste doel vast. Ook hierbij wordt de patiënt zoveel mogelijk betrokken. Al was het alleen maar omdat de duur van de behandeling afhangt van de actieve inzet van die patiënt - het is dus van belang om goed af te spreken wat de patiënt zelf (bijvoorbeeld door middel van oefeningen thuis) aan de behandeling kan bijdragen.

De fysiotherapeut beschikt vervolgens over een groot aantal behandelmogelijkheden, die globaal in drie groepen zijn te verdelen en vaak in combinatie worden toegepast:

Bewegingstherapie

Een bewegingstherapeutische behandeling is gericht op het vergroten van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vermeerderen van spierkracht, het aanleren van een juiste houding en beweging, maar ook op het verbeteren van uw vermogen om te ontspannen. Voor enkele groepen patiënten met chronische aandoeningen (met name luchtwegproblemen [COPD] en diabetes) zijn speciale beweegprogramma's ontwikkeld. Meer informatie over deze specifieke programma's vindt u op www.fysiotherapie.nl.

Er kunnen verschillende massagetechnieken worden toegepast, elk met een speciaal doel. Belangrijke doelen van massage zijn bijvoorbeeld ontwatering van weefsels, bevordering van de bloedsomloop en vermindering van spierspanning. Massage wordt meestal toegpast binnen het kader van een bewegingstherapie.

Fysiotechniek

Kort gezegd komt fysiotechniek neer op "fysiotherapie met behulp van technische apparatuur", bijvoorbeeld een behandeling met behulp van warmtebronnen of elektrische stroom.

Daarnaast zetten we in onze praktijk soms acupunctuur in als onderdeel van het behandelplan, met name ten dienste van pijnbestrijding.

Behandeling van de specifieke klacht is echter maar één kant van de zaak: het is net zo zeer van belang om herhaling van de klacht te voorkomen. De fysiotherapeut kan u wat dit betreft niet alleen belangrijke adviezen geven maar ook begeleiding verzorgen. Bijvoorbeeld omtrent eetgedrag, leefwijze en vooral: lichaamsbeweging.

Lichaamsbeweging kunt u op allerlei manieren in uw dagelijks leven inbouwen; u hoeft echt niet meteen te denken aan fanatiek hardlopen of dagelijks sportschoolbezoek. Een eindje lopen, af en toe de fiets pakken in plaats van de auto, de trap nemen in plaats van de lift, huishoudelijk werk, tuinieren, de hond uitlaten, dansen, zwemmen - het kan allemaal helpen. Zelfs met minimale inspanning werkt u al aan uw gezondheid. En als u nog iets méér aan verbetering van uw fitheid wilt doen, dan kunnen we u in onze praktijk goed van dienst zijn. Op de klachtenbehandeling of revalidatie in een strikte zin des woords kunnen wij naadloos een medische training laten aansluiten, die gericht is op het vermeerderen van uw kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen en op die manier een belangrijke ondersteuning biedt voor het blijvende succes van de behandeling.