Wetgeving en regelingen

In Nederland gelden wettelijke regels ter bescherming van de kwaliteit van de fysiotherapie. Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hiervoor gelden strikte basiseisen, om te beginnen natuurlijk een afgeronde studie fysiotherapie. De therapeuten van Fysiotherapie Eemnes zijn ingeschreven in dit BIG-register.

Naast de wettelijke basiseisen zijn er ook regelingen voor de verdere verhoging van de kwaliteit van de fysiotherapie. De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid op dit gebied. U kunt daarbij denken aan het opstellen van gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, wettelijke klachtenprocedures, wetenschappelijk onderzoek en bijscholing. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister. Fysiotherapie Eemnes is ingeschreven in dat register.

Maar niet alleen de fysiotherapeut moet voldoen aan wetten en regels, ook u als patiënt krijgt daarmee te maken wanneer u die fysiotherapeut nodig heeft. In de eerste plaats is voor u natuurlijk de nieuwe ziektenkostenverzekering van belang die per 1 januari 2006 ingegaan is. Hierin zijn bepalingen met betrekking tot fysiotherapie opgenomen en we raden u aan daarvan kennis te nemen. Ook zijn met ingang van 2006 de regels voorverwijzing naar een fysiotherapeut veranderd.

 

Lees meer