Kosten en Vergoedingen

U kunt terecht bij Fysiotherapie Eemnes om onder persoonlijke begeleiding aan uw gezondheid te werken. U traint samen met andere deelnemers maar altijd in een kleine groepen, zodat uw trainer alle nodige aandacht aan u kan schenken. Fysiotherapie Eemnes biedt meerdere trainingstrajecten aan; u kunt daar elders op deze website meer over lezen. De abonnementstarieven 2016 voor deze vrije training zijn:
 

Abonnement 3 maanden 1 x per week 1 uur training
€ 135,- *
Abonnement 3 maanden 2 x per week 1 uur training
€ 230,- *
Abonnement 3 maanden 3 x per week 1 uur training
€ 325,- *
 

Deze abonnementskosten worden doorgaans niet vergoed door zorgverzekeraars. Onder voorwaarden (belastingdrempel en training om gezondheidsredenen) zijn de kosten wél aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Persoonlijke sportfysiotherapeutische test

Het tarief 2016 voor een uitgebreide persoonlijke sportfysiotherapeutische test bedraagt € 120,-, het tarief voor een korte fitheidstest bedraagt € 75,- *. Veel verzekeraars bieden een aanvullende verzekering aan die deze testkosten dekt (1 of maximaal 2 maal per jaar per persoon); voor meer informatie verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar.

* Netto tarief - vrijgesteld van BTW.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Medische training als deel van een fysiotherapeutisch behandeltraject

Als u medisch traint in het kader van of voortvloeiend uit een fysiotherapeutische behandeling (bijvoorbeeld een revalidatietherapie), dan gelden de tarieven fysiotherapie. U heeft dan wel een medische verwijzing nodig. Vergoeding van de kosten (zeker als u ouder bent dan 18 jaar en behandeld wordt voor een niet-chronische aandoening) is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze pagina over de nieuwe zorgverzekering. Fysiotherapie Eemnes heeft contracten gesloten met alle in de regio actieve zorgverzekeraars.