Meten is weten

Medische training start altijd met het opstellen van een persoonlijk trainingstraject dat erop is gericht om met uw training een optimaal rendement te behalen. Om zo'n trainingsprogramma te kunnen maken, moeten we dan natuurlijk wel eerst weten hoe 'het ervoor staat' met uw lichamelijke conditie. Daarom hebben wij in ons Fysiotherapie Eemnes een eigen test- en meetcentrum ingericht.

We meten, globaal gesproken, drie factoren: uw kracht, uw lenigheid en uw uithoudingsvermogen. En dan doen we dan steeds vanuit twee verschillende invalshoeken: objectief (waarbij het niveau van uw kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen tot uitdrukking komt op basis van wetenschappelijk verantwoorde testresultaten) en functioneel(gericht op de vraag wat u op dat moment wel en niet 'aankunt' wanneer het om beweging en belasting van uw lichaam gaat). Op die manier krijgen we een heel goed beeld van het soort training dat het best kan worden ingezet bij de verbetering en blijvende ondersteuning van uw conditie.

Voor het testen en meten maakt Fysiotherapie Eemnes gebruik van de allermodernste, computergestuurde apparatuur, in combinatie met FYSIOROADMAP® (een methodiek voor fysiotherapeutische kwaliteitsnormering). Een dergelijke toepassing van FYSIOROADMAP® bij het opstellen en begeleiden van uw training vindt u - vooralsnog - alleen bij Fysiotherapie Eemnes. Kort gezegd komt het erop neer dat uw 'persoonlijke fitheidsdossier' wordt ingevoerd in de trainingsapparatuur. Die apparatuur houdt vervolgens uw vorderingen bij en schrijft deze weer weg in uw dossier. Op die manier heeft uw trainer op elk moment objectief (wetenschappelijk/fysiotherapeutisch onderbouwd) inzicht in de ontwikkeling van uw conditie. En op basis daarvan kan uw training dan weer functioneelworden toegespitst en verder worden geoptimaliseerd. Fysiotherapie Eemnes is één van de zeer weinige trainingscentra in Nederland die u training en begeleiding op dit niveau kan bieden.