Acupunctuur

In de traditionele Chinese geneeskunst is acupunctuur al duizenden jaren bekend. Het is een methode om ziekten te voorkomen of te genezen, en om klachten te verminderen die een ziekte of aandoening met zich mee brengt. Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand tegen ziekte, verhoogt de pijndrempel en vermeerdert de levenslust.

In de acupunctuur gaat het om de energiehuishouding van het menselijk lichaam. De wisselwerking tussen energetische krachten ('Yin' en 'Yang') is idealiter in evenwicht. Maar dat evenwicht kan gemakkelijk verstoord raken, bijvoorbeeld door een ziekte of door stress. Klachten en complicaties kunnen het gevolg zijn. De acupuncturist probeert in zulke situaties het evenwicht tussen de energiestromen in het lichaam weer te herstellen.