Algemene voorwaarden

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en is ingegaan op 25 mei 2018. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonsgegevens

Fysiotherapie Eemnes kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapie Eemnes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fysiotherapie Eemnes verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw burgerservicenummer
  • Uw medische gegevens.

Waarom heeft Fysiotherapie Eemnes persoonsgegevens nodig? Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en daarnaast voor het financieel afhandelen van de behandeling. Fysiotherapie Eemnes verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan. Fysiotherapie Eemnes uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit fysiotherapeutische dienstverlening.

Hoelang Fysiotherapie Eemnes gegevens bewaart

Fysiotherapie Eemnes bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Fysiotherapie Eemnes verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van fysiotherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fysiotherapie Eemnes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.fysiotherapie-eemnes.nl. Fysiotherapie Eemnes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Fysiotherapie Eemnes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fysiotherapie Eemnes bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fysiotherapie Eemnes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiotherapie Eemnes heeft hier geen invloed op. Fysiotherapie Eemnes heeft Google geen toestemming gegeven om via Fysiotherapie Eemnes verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapie-eemnes.nl. Fysiotherapie Eemnes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingen

Fysiotherapie Eemnes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiotherapie Eemnes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Een bezoeker kan er hierdoor zeker van zijn dat zijn gegevens veilig via ‘https://’ worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie Eemnes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Fysiotherapie Eemnes via info@fysiotherapie-eemnes.nl.